Salgsbetingelser

Partene

Selger:  Termashop AS

Org nr: 930 942 170

Kontaktadresse: Øvre Fyllingsveien 121, 5146 Fyllingsdalen

E-post:  terma.kundeservice@gmail.com 

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Bestilling

Når kjøper har fullført bestillingen sendes ordrebekreftelse til kjøpers e-postadresse. I bekreftelsen finner kjøper informasjon om produkt(er), pris, betalingsmetode og leveringsadresse.

Hvis det er noen feil i ordrebekreftelsen skal kjøper ta kontakt med selger.

Levering

Selgers standard leveransetid er 7-18 arbeidsdager. Fast fraktpris er 0 kr, uansett antall produkter bestilt.

Ved forsinket leveranse, (uten at selger har opplyst om lengre leveransetid) kan kjøper ta kontakt.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive produkt(er) og leveringskostnad gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon.

Angrerett

Når du handler hos Termashop har du 30 dagers angrerett fra den dagen du mottar varen. Det vil si at du kan gi oss beskjed om at du angrer kjøpet og deretter returnere varen til oss. Dette gjelder for nye og ubrukte varer som har originalemballasje.

Angrerettloven gir deg som privatperson rett til, uten ekstra kostnad, å sjekke produktet før det returneres innenfor angreretten. Er produktet kun prøvd eller sjekket på samme måte som man kan gjøre i en alminnelig butikk, så har du krav på hele kjøpesummen tilbakebetalt. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på varen, for eksempel flekker, lukt av røyk, lukt eller spor av svette, riper eller mangel på emballasje, har vi rett til å vurdere hvor mye varen har redusert i verdi og trekke dette beløpet fra refusjonen. Verdifall vurderes individuelt og kan i noen tilfeller være 100% hvis varen ikke kan selges videre. Husk at emballasjen er en viktig del av varen for at den skal kunne selges videre, så husk å sende med den tilbake.

Kjøperen må gi selger beskjed om bruk av angreretten innen 30 dager etter at varen er mottatt. Beskjed fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig, for eksempel via e-post.

Merk at enkelte varer kan kun returneres hvis emballasjen er uåpnet og forseglingen er ubrutt. Dette gjelder hygieneprodukter som er i tett kontakt med kroppen din.

Vi har denne regelen fordi returnerte/byttede varer skal kunne bli solgt videre. Disse varene må derfor være hygienisk rene, så andre kunder kan få glede av dem. Husk original-emballasje.

Produkter unntatt fra angreretten:

  • Hygieneprodukter med brutt forsegling (f.eks. tannpleieprodukter, hud- og kroppspleie, smartklokker, promillemålere, o.l.)
  • Ørepropper/in-ear hodetelefoner med brutt forsegling

 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Betaling

Kjøpesummen kan etter kjøpers eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard).

Forbehold

Selger reserverer seg for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.